Op iedere zending zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals hieronder vermeld.


Indien noodzakelijk de goederen zorgvuldig verpakken

Op de vrachtbrief naam, adres, en afzender
duidelijk vermelden evenals het factuuradres.

Zorg dragen voor het onmiddellijk kunnen laden en lossen.
Dit om extra kosten ivm wachttijd te voorkomen.

Kosten die onderweg gemaakt moeten worden zoals pont,tol en dergelijke
zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Voor binnenlandse ritten zijn de algemene voorwaarden AVC 2002 van kracht
en voor buitenlandse ritten de algemene CMR voorwaarden.